Stresshantering kurs

Under denna kurs går vi igenom grunderna inom Mindfulness som är en metod inom KBT och ett österländskt förhållningsätt till livet och allt som sker. Att lära Dig mindfulness handlar om att träna på att vara helt närvarande i det som är just i detta ögonblicket.
Du lär Dig att träna upp Din uppmärksamhet och koncentration, vilket gör att Du tar över kontrollen och kan i större grad välja var Din uppmärksamhet ska vara. Målet är inte att Dina tankarna kommer att sluta existera men känslan blir ofta att de tystnar lite. Du blir mer medveten om din kropp och dess signaler. Vad Du tänker, känner och hur Du agerar i olika situationer i livet. Resultatet blir att Du reagerar lugnare och får mer distans till det som händer runt Dig och kan då lättare välja hur du medvetet ska reagera på det som händer runt Dig.

Jag har denna kurs i återkommande små grupper för att skapa en ökad självkännedom och personlighet .

Nästa tillfälle går att läsa under fliken Kurs/Workshop