Vad är Sound Healing och hur går det till?

Människan har alltid använt sig av ljud för att främja läkning och för att skapa harmoni och balans. Session av Sound healing kan vara ljud från instrument, sång, mantran eller ljudande på olika sätt, men även tystnad.

Sound Healing är en slags ljudterapi för dig som känner dig stressad, trött, utmattad, eller orolig. Under en Sound Healing ligger du ned och låter ett fantastiskt tonlandskap skölja över dig. Flera olika instrument med övertoner används och varje instrument påverkar dig på olika sätt. De olika tonerna och vibrationen påverkar dig inte bara fysiskt utan även mentalt, känslomässigt och andligt. Ljuden hjälper dig att komma ur ditt intellektuella vardagsmedvetande och öppna upp för nya tankar.

Hur fungerar det?

 

Sessionen tar ca 1 timme. Efteråt är det viktigt att du tillåter dig få ta din tid att komma tillbaka innan du ska möte vardagen igen.

Behöver jag ta med mig något själv?

Du behöver inte ta med dig något. Här finns ullyogamatta, fårfäll, huvudkudde, filt, knästöd, fotstöd och ögonkudde till alla. Vill du ta med dig något eget är du självklart välkommen att göra det. Ha gärna sköna lediga kläder på dig och varmt om fötterna.

Vad är Sound Healing bra för?

Sound Healing är stressreducerande, djupt avslappnande och ger din kropp och själ lugn och närvaro i stunden. Det ger din hjärna välbehövlig vila och hela din kropp en välförtjänt återhämtning. När din kropp hamnar i djupt avslappnat tillstånd startar dina inre läkeprocesser, ditt immunförsvar stärks, spänningar i din kropp minskar, blodtrycket sänks och nivåerna av stresshormoner minskar. Det är en kravlös och öppen väg mot minskad stress, ökat välbefinnande och återhämtning.

Varje session är helt unik! Eftersom man sällan spelar efter noter eller en särskild melodi i Sound healing skapas något unikt för varje grupp som tar emot.

Soundhealing

Vad sker fysiologiskt under en Sound Healing?

Sound healing baseras på flera vetenskapliga effekter och enkelt förklarat kan man säga att ditt system blir “stämt” efter de höga frekvenserna som uppstår av ljuden.

  • Förbättrad sömnkvalitet samt ökad närvaro, fokus och klarhet.
  • Alfa- och Thetavågorna i hjärnan ökar, vilket främjar djup avslappning och inre kontakt.
  • Viktiga livsbejankande hormoner frisätts, som tex endorfiner, vilket verkar smärtstillande och humörshöjande.
  • Stress och ångest minskar genom att stresshormonet kortisol sänks och må bra- hormonet oxytocin ökar.
  • Dina cellers funktion stimuleras och vitaliseras, ogynnsamma bakterier elimineras och immunsystemet stärks.
  • Cirkulationen i kroppens förbättras, vilket kan leda till minskad smärta och stelhet.
  • Man har även sett en sänkning av inflammationers  markörer som går att mäta i blodet, vilket även det kan leda till flera positiva effekter för de som lever med inflammationer av olika slag.
Soundhealing