Individuell Coachande Samtal

Ibland uppstår det situationer där vi behöver stöttning eller inspiration för att komma vidare i livet. Dessa samtal handlar om att fokusera på Dig för att tydliggöra och skapa nya insikter och öka din motivation till beslut eller förändring. Detta är en investering i Dig själv för att få ut det bästa i Ditt liv.

Enstaka sessioner kostar 600:-

Behov av flera sessioner på 3 tillfällen kostar 1650:- eller 5 tillfällen för 2500:-

För ungdomar 15-20 år kan det kännas skönt att få prata utan sina föräldrar, att få prata med någon som Du inte behöver ha någon relation med. Jag har tystnadsplikt !
1 tillfälle kostar 200:-/ 60-90 min
3 tillfällen kostar 300:- /60 min

Vi kommer fram til datum og tid som passar via meil: Skicka meil till Kajsa här.