Coachande Samtal

Coachande samtal

Nu börjar jag med att hålla Coachande Samtal.

Under mitt mentorskap är det ett nybörjar pris som gäller fram till påsk

En coach agerar som ett bollplank för klientens tankar och idéer. När klienten vill göra en förändring eller nå ett mål ska coachen finnas där som stöd och uppmuntran. Som coach arbetar jag med att vårda det friska, till skillnad från exempelvis en psykolog.

  • Mina coachande samtal är för dig som vill:
  • minska stressen i ditt liv
  • kunna prestera med en lätthet
  • börja leva fullt ut i det som är din sanning
  • hitta din passion i livet
  • trivas bättre på jobbet

Förändring är en process – och processer kräver ibland lite tid men efter ca fem till sex sessioner kommer du uppleva att du har kommit en bra bit på din väg. Antalet sessioner som behövs beror på din unika situation, vart du vill och vad du behöver hjälp med just nu. Vi kommer att gå igenom 4 steg där vi identifierar problemet, din självläkning och acceptans för att kunna bygga upp ett starkt självledarskap som gör att du känner ett välbefinnande och får energi till att leva det liv du önskar.

Grunden till en lyckad coachning är en bra personkemi. Du behöver känna att du har fullt förtroende för din coach, därför erbjudes ett gratis lära-känna-möte där jag berättar kort om mig själv och vad jag skulle kunna hjälpa dig med. Jag arbetar med inriktning på Ayurvedisk livsfilosofi, mindfulness,  KBT och enligt ICF´s riktlinjer

Samtalen hålls på Pranaveda, Läckeby eller digitalt via Zoom

Anmälan genom mail: