Utvecklande Samtal

Utvecklande Samtal är ett steg i Din personliga utveckling där Du tar reda på vart Du vill i livet och hur Du ska komma dit. Här kan Du prata om det som ligger Dig närmst om Ditt hjärta. Utvecklande samtal handlar om att fokusera på Dig för att tydliggöra och skapa nya insikter och öka Din motivation för att förvekliga Dina visioner.
Detta är en investering i Dig själv för att få ut det bästa i Ditt liv.

Enstaka Samtal för stöttning eller inspiration för att komma vidare i en situation kostar 600:- /60 min
Behov av flera samtal på 3 tillfällen för 1650 :- /60 min
eller 5 tillfällen för 2500:-/ 60 min

För ungdomar 15-20 år kan det kännas skönt att få prata utan sina föräldrar, att få prata med någon som Du inte behöver ha någon relation med. Jag har tystnadsplikt !
1 tillfälle kostar 200:-/ 60-90 min
3 tillfällen kostar 300:- /60 min

 

 

Vi kommer fram til datum og tid som passer via meil: Skicka meil till Kajsa här.