Yoga & Ayurveda


Den yoga som jag själv utför och undervisar i har en Ayurvedisk inriktning. Varje klass har en specifik inriktning på någon del av våra olika system som påverkas genom dygnet och årstiderna inom oss. Yoga är en sorts behandlingsform där vi genom olika fysiska positioner, andningsövningar, avslappning samt koncentrations- och meditations tekniker skapar en mellan mellan kropp och själ. Jag har valt att rikta in mig på lugna och återhämtande yogaformer då jag anser att stress och utmattning är en av våra största sjukdomar idag.

Yoga tillfällen kan du se under flik Event/Workshop

Ayurveda är ett hälsosystem och en levnadstradition från Indien som är väl beprövat under 5000 år. Ayurveda sätter in den enskilda människan i ett helhetssammanhang. Ayurveda betyder ”kunskap om livet” och beskriver människan som en helhet sammansatt av många egenskaper. Varje individ har sina speciella utmärkande egenskaper som formar hennes personlighet. Jag har under de senaste 10 åren fördjupat mig inom detta med hjälp av olika läkare och mästare inom Ayurveda

Lofthäng med dina väninnor

Ta med dig 4-7 väninnor till loftet och få ett par timmar tillsammans som influeras av den österländska levnadstraditionen Ayurveda.
Jag börjar med en kortfattad föreläsning om livsfilosofins element, olika kroppskonstitutioner, hälsans grundpelare
Avslutar med ett mjukgörande yogapass
Vi kommer fram till tid och datum som passar via

Ta kontakt mail/mobil

Kostar 190:- /väninna