Yoga & Ayurveda

Avstressande yoga

Den yoga som utförs på loftet har en Ayurvedisk inriktning där varje klass har en specifik inriktning på någon del av våra olika system, som enligt den österländska livsfilosofin påverkas av dygnet och årstiderna inom oss. Yoga är en sorts behandlingsform där vi genom olika fysiska positioner, andningsövningar, avslappning samt koncentrations- och meditations tekniker skapar ett välbefinnande till kropp och själ.

All yoga på Pranaveda är för stresshantering och återhämtande då vi anser att stress och utmattning är en av våra största sjukdomar idag i samhället.

Ayurveda

Ayurveda är ett hälsosystem och en levnadstradition från Indien som är väl beprövat under 5000 år. Ayurveda sätter in den enskilda människan i ett helhetssammanhang. Ayurveda betyder ”kunskap om livet” och beskriver människan som en helhet sammansatt av många egenskaper. Varje individ har sina speciella utmärkande egenskaper som formar hennes personlighet. Kajsa har under de senaste 10 åren fördjupat sig inom detta med hjälp av olika läkare och mästare inom Ayurveda.

Välkommen till en yoga som hjälper dig med bl.a. stresshantering, återhämtning, avkoppling och mycket mer.

Lofthäng med dina väninnor

Bild på loft med yogamattor, kuddar

Lofthäng med Ayurveda


Ta med dig 4-9 väninnor till loftet och få ett par timmar som influeras av den österländska levnadstraditionen Ayurveda. Kajsa börjar med en kortfattad föreläsning om livsfilosofins element, olika kroppskonstitutioner & hälsans grundpelare. Avslutas med mjukgörande yinyoga som passar alla.

Vi kommer fram till tid och datum via

Kostar 220:- /väninna